Elektros galios „didinimas“ ESO, įkrovimo stotelei įrengti (verslui ir namams)

Užduoti klausimą
Atlikus visus pageidaujamus elektros darbus pateiksime ESO prašomus sutarties parengimui būtinus dokumentus prijungimo sąlygoms gauti: rangovo aktą prijungiamai galiai, patvirtinantį elektros įrenginių techninę būklę, elektros įrenginių įrengimo schemą, varžų matavimų protokolus, kvalifikaciją patvirtinančius atestatus. Konsultuojame elektros galios didinimo klausimais ir atliekame visus nustatytus rangos, projektavimo bei dokumentų parengimo darbus galios pakeitimo sąlygoms atitikti, prijungimo paslaugos sutarčiai sudaryti. Įvertinsime esamo elektros įvado tinkamumą papildomai elektros galiai, prireikus atliksime atskiro įvado elektromobilių įkrovimo stotelei rangos darbus. Įrengimo ir atstovavimo darbus atliekame kartu su įkrovimo stotelės įrengimo paslauga.

Išgirdus, kad elektromobilio įkrovimui prireiks ne mažiau 3,6 kW, 7 kW arba 11 kilovatų galios, natūraliai kyla klausimas kokia esama elektros galia ir kaip ją padidinti. Elektros galios “didinimo” procedūra vykdoma nustatyta tvarka, pateikiant paraišką galios keitimui, NT nuosavybę įrodančius dokumentus ir rangovo aktą kartu su papildomai prašoma dokumentacija. Tačiau pradėkime nuo pradžių…

 

Reikalinga suprasti, kad elektromobilis bus vienas galingiausių “elektros prietaisų” ir pastarojo įkrovimui būtina užtikrinti pakankamo galingumo elektros įvadą. Spręsdami galios keitimo klausimą jūs jau žinote, kodėl elektromobilį nesaugu įkrauti iš kištukinio lizdo arba negalite tam skirti tiek daug laiko.

Statant namą ar kitos paskirties pastatą pakanka iš anksto pasirūpinti didesnės galios arba atskiru įvadu elektromobilio įkrovimo vietai. Tačiau ką daryti, kai elektros instaliacija sena arba elektromobilio įkrovimas nebuvo planuotas.

Vieta, kurioje montuosite įkrovimo stotelę iš esmes nulemia reikalingus darbus, vertinant techninių sąlygų tinkamumą ir galimus sprendimus. Vidaus elektros tinklo darbais savarankiškai rūpinasi turto valdytojas pasitelkdamas kvalifikuotus specialistus, galiausiai atestuoto elektriko parengtą rangovo aktą perduodant ESO.

 

Nuosavo NAMO atveju elektromobilio įkrovimo stotelę galime įrengti jums patogiausioje vietoje: garaže, tvirtinant ant namo fasado, montuojant kieme ant kelio dangos ir t.t. Esminis kriterijus automobilio laikymo vieta ir maksimalus patogumas naudotis stotele be didesnės gaišaties. Žinoma rekomenduojama įvertinti galimą elektros kabelio pravedimo vietą nuo elektros skirstymo skydo iki numatomos stoteles vietos, jei įmanoma vengiant kelio dangos ardymo ir panašių didelių darbų, tuo pačiu sumažinant įrengimo biudžetą.

Įrengus įkrovimo stotelei reikalingos galios įvadą, galima sumontuoti įkrovimo stotelę ir ESO savitarnoje pateikti paraišką galios keitimui ir įkelti reikiamus dokumentus. Tai padarysite peržiūrėjus esamos sutarties nustatymus, koreguojant esamą galią į galiausiai prašomą (nurodoma suminė – esama + prašoma galia, kW), pasirenkant iš galimų fiksuotų dydžių, t.y. 11, 14, 18, 22, 28 arba 35 kW. Jums prireiks elektros darbų rangovo akto, varžų matavimų protokolų, kuriuos pateiks mūsų specialistai. Taip pat raštiško jūsų sutikimo atlikti darbus (laisva forma). Galiausiai ESO pateiks jums atnaujintą paslaugų sutartį ir nuosavybės ribų aktą, kuriuos pasirašius ir apmokėjus galios keitimo sąskaitą, jau kelių dienų bėgyje galėsite naudotis įkrovimo stotele.

 

ĮMONĖS teritorijoje arba BIURŲ PASTATE/VERSLO CENTRE įprastai galios klausimai sprendžiasi gana paprastai ir esminis momentas pasirinkti patogią įkrovimo stoteles įrengimo vietą bei įrengti jėgos kabelį. Verslo centruose įprastai įkrovimo stotelės įrengiamos automobilių stovėjimo aikštelėje, greta biurų pastato. Žinoma, parenkant elektromobilių parkavimo vietą, rekomenduojama įvertinti artimiausio elektros skirstymo skydo/tranformatorinės vietą ir jei įmanoma išvengti kelio dangos ardymo. Įrengiant jėgos kabelį stotelei, galima vertinti pastato turimus galios rezervus ir patogesnio pajungimo vidaus tinkle galimybes. Kvalifikuoti specialistai įvertins visas sąlygas ir tokiai įrangai būtinas galias, atliks reikalingus darbus atnaujinant esamą infrastruktūrą. Prireikus atstovausime ESO klausimais ir užsakysime trūkstamą galią.

 

DAUGIABUČIO atveju elektromobilio įkrovimo įrangą montuosite nuosavybes teise valdomoje stovėjimo vietoje, įprastai ant sienos. Verta pastebėti, kad tokius elektromobilio stotelės įrengimo darbus privalėsite derinti su namo administratoriumi ir atsižvelgti į gautus nurodymus. Siekiant nustatyti prisijungimo vietą ir įsitikinti, kad tokia galimybė yra, ESO prašoma prisijungimo sąlygų pagal nuosavybės adresą. Rengiant prijungimo sąlygas paaiškės ir numatoma rangos darbų apimtis. Žinodami prisijungimo sąlygas, vietą jau galime parengti projektą bei įrengti elektros įvadą atliekant kabelio klojimo ir kitus reikalingus darbus įkrovimo stotelei jungti. Galiausiai sumontuojama jūsų elektromobiliui tinkanti įkrovimo stotelė ir pateikiamas rangovo aktas, varžų matavimų protokolai bei kita reikalinga dokumentacija. Lieka pateikti ESO savitarnoje ir pasirašyti prijungimo paslaugos sutartį, kartu apmokant išankstinę sąskaitą už papildomą galią. Kaip atrodo galios keitimo procesas, galite matyti žemiau pateiktoje nuotraukoje.

 

ESO savitarna galios didinimas elektromobiliu stotelei

Po apmokėjimo ESO specialistai įrengs elektros apskaitos skaitiklį ir galėsite naudotis įkrovimo stotele automobilio stovėjimo vietoje.

 

Neturint nuosavos stovėjimo vietos negalėsite įsirengti privačios stoteles, tačiau lieka galimybė tartis su kitais gyventojais ir kieme įrengti bendro naudojimo elektromobilių įkrovimo stotelę su galimybe vienu metu įkrauti daugiau elektromobilių ir tokią stotelę prijungiant prie autoPilDYK.lt sistemos su galimybe kekvienam individualiai atsiskaityti už sunaudotą elektros energiją. Darbai vykdomi analogiška tvarka, įtraukiamas pastato administratorius/bendrija, įrangą finansuoja autoPilDYK.lt projektas, pasirašius ilgalaikę sutartį.

 

Elektromobilio įkrovimo stotelės daugiabutyje

Galima būtų atkreipti dėmesį, kad bendro naudojimo įkrovimo stotelės įrengimui prireiks kelis kartus didesnio biudžeto, lyginant su privačios stoteles įrengimo išlaidomis, tačiau gyventojams sutartus dėl tokio projekto reikalingumo, išlaidos dalinamos arba jas prisiima pastato administratorius.

 

Jei svarstote elektromobilių įkrovimo stotelės įrengimą, tačiau daugiau klausimų nei atsakymų, nedvejodami susiekite telefonu 

Pasistengsime atsakyti į visus klausimus ir pasiūlyti sprendimus.