Grąžinimas - garantinis ir pogarantinis aptarnavimas

Visada stengiames kuo labiau įsigilinti į Kliento pateiktą informaciją ir pateikti sprendimus bei įrangą tinkančią konkrečiu atvėju. Tačiau suprantame, kad pasitaiko visko ir prireikus galime prisiimti atsakomybę. Esame tiesiogiai suinteresuoti gera Klientų patirtimi, todėl esant bet kokiems pageidavimams maloniai kviečiame susiekti ir aptarti susiklosčiusią situaciją. Pasistengsime kuom galėdami padėti – esant galimybei pakeisime prekes, o prireikus priimsime užsakymą atgal ir grąžinsime sumokėtus pinigus.

 

Darbas su elektromobiliais ir įkrovimo stotelėmis – mūsų kolektyvo kasdienybė. Ir taip beveik 10 metų.
Renkames tik laiko patikrintą įkrovimo įrangą ir kokybę užtikrinančius gamintojus. Į prekybą patenka tik tokios įkrovimo stotelės, kurias visų pirma išbandome savo reikmėms, ne trumpiau 2 metų. Todėl mūsų  siūlomų sprendimų gedimai reti, o gamintojų pasitikėjimo deka gažniausiai galime pasiūlyti ir ilgesnį garantijos bei nemokamo aptarnavimo terminą.

Prireikus garantinio aptarnavimo – kviečiame kreiptis bendraisiais kontaktais. Paslauga NEMOKAMA.

Mūsų specialistai užregistruos gedimą, susiderins jums patogų aptarnavimo laiką ir nukreips į vieną padalinių. Esant galimybei atsiųsime specialistus jūsų adresu ir vietoje nustatysime bei išspręsime įrangos sutrikimo priežastis.

Maloniai kviečiame krieptis ir prieš daugiau metų pas mus įrangą įsigijusius Klientus. Jei atsitiko taip, kad įkrovimo stotelė nustojo veikti – mes nustatysime gedimo priežastį ir pasiūlysime greitą sprendimą. Nustačius konkretaus komponento gedimą ar panašių naturalaus nusidevėjimo atvėjį – komponentus pakeisime nemokamai* arba pasūlysime kitą išeitį.

 

* Pasiliekame teisę, įtarus piknaudžiavimą ar kitokius tyčinius veiksmus, paprašyti vadovautis išskirtinai tik žemiau pateiktomis bendrosiomis

Prekių grąžinimo ir teikiamos garantijos sąlygomis, pagal galiojančius LR teises aktus:

 

 

GARANTINIS LAIKOTARPIS IR IŠIMTYS

Visai mūsų siūlomai produkcijai suteikiama ne mažiau 24 mėn. garantija. Konkretus garantinis terminas nustatomas pagal gamintojų nurodytus garantinius terminus ir yra nurodomas prekės pirkimo dokumente (sąskaitoje faktūroje, pinigų priėmimo kvite arba lizingo sutartyje).

Jei Jūsų pirkta įranga sugedo garantinio laikotarpio metu, mūsų specialistai ją suremontuos NEMOKAMAI – tereikia kartu su preke pateikti vieną iš galimų pirkimą įrodančių dokumentų: pirkimo sąskaitą faktūrą, lizingo sutartį arba pinigų priėmimo kvitą, kuriose būtų aiškiai matoma dokumento data. Pažymėtina, kad jokie papildomi dokumentai ar garantiniai talonai nėra reikalingi garantiniam servisui suteikti.

Jūsų taip pat paprašysime užpildyti prekių perdavimo/gražinimo formą bei ją atsiųsti/pateikti kartu su grąžinama arba servisui perduodama preke.

 

Jei mūsų Klientų aptarnavimo specialistai nustatytų, jog Jūsų pateikta/nurodyta įranga garantinio laikotarpio metu sugedo nepataisomai dėl gamintojo arba mūsų personalo kaltės, tokiu atveju Jūs turite teisę prašyti pakeisti sugedusią prekę į kitą tokią pačią arba analogiškos vertės produktą, į kurį sutinkate keisti. Jūs taip pat galite prašyti grąžinti Jums sumokėtus pinigus už prekę.

Jei mūsų Klientų aptarnavimo specialistai nustatytų, jog Jūsų pateiktos/nurodytos įrangos gedimas susyjęs su saugos sistemų suveikimu (nuotėkio, viršsrovio, kita…) arba gedimas susyjęs su kitais keičiamais komponentais ir yra galimybė atstatyti įrangos veikimą – mūsų specialistai įvardins terminą kada Jums bus pristatyta Įranga (prekė)/ susiderins laiką kada bus pakeisti sugedę komponentai arba atstatytos saugos sistemos.

 

Suremontuotai arba atnaujintai/pakeistai įrangai (prekei) garantijos terminas skaičiuojasi nuo pirminės prekės įsigijimo datos.

 

Remiantis LR Civilinio kodekso 6.335 str. pažymime, jog tuo atveju, kai pirkėjas negali naudotis daiktais, kuriems yra nustatytas kokybės garantijos terminas, dėl nuo pardavėjo priklausančių kliūčių, garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol pardavėjas tas kliūtis pašalina, o garantijos terminas pratęsiamas tokiam laikui, kurį pirkėjas negalėjo daikto naudotis dėl trūkumų, jeigu pirkėjas tinkamai pranešė pardavėjui apie pastebėtus trūkumus ir jeigu ko kita nenustatyta pirkimo-pardavimo sutartyje.

 

Garantiniai įsipareigojimai nutraukiami šiais atvejais:

 • Įrangai, kuri turi mechaninių pažeidimų, ardymo žymių;
 • Įrangai, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį;
 • Įrangai, kurių gedimai atsirado dėl pirkėjo kaltės;
 • Įrangai su pažeistais serijiniais garantijos lipdukais/apsaugos plombomis;
 • Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjimas, gaisrai), netinkamos eksploatavimo sąlygos, naudotojo tyčios ar neatsargumo;
 • Atsiradus gedimams dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tinklų sutrikimų;
 • Jeigu gedimas atsiranda dėl į įrenginio vidų patekusių daiktų, smėlio, skysčio (korozija, oksidacija), maisto, vabzdžių ir pan.;
 • Pažeidimai atsiradę po įsigijimo prietaisui nukritus, sutrenkus arba prietaisą transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas;
 • Atsiradusius gedimus šalino gamintojo neįgalioto serviso darbuotojas/asmuo;
 • Jei pirkėjas nepateikia pirkimo dokumento (sąskaitos faktūros, čekio, lizingo sutarties).

 

Paminėtos garantijos apribojimo arba netaikymo nuostatos suderintos su LR Civilinio kodekso 6.333 str. 3 dalimi.

 

 

KOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS

 

Jūs galite, nenurodydami priežasties, tačiau patys apmokėdami prekės pristatymo išlaidas, per keturiolika dienų (nuo prekės pristatymo dienos) atsisakyti prekės. Ši teisė negalioja žemiau nurodytoms išimtims:

Vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims:***

 

1) paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai įvykdys sutartį;

2) sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų arba perdarytų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos arba taip perdarytos ir kurios parengiamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

3) sutartims, sudarytoms vartotojui pateikus verslininkui konkretų prašymą dėl šio atvykimo tam, kad būtų atlikti įrangos sumontavimo ar priežiūros darbai. Jeigu šiuo atveju verslininkas suteikia daugiau papildomų paslaugų, negu vartotojas konkrečiai nurodė, arba parduoda daugiau papildomų prekių, negu būtina montavimo ar priežiūros darbams atlikti, toms papildomoms paslaugoms ar prekėms taikoma teisė atsisakyti sutarties;

4) sutartims, sudarytoms viešajame pirkime;

5) sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto aiškiai sutikus ir pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties.

6) juridiniams asmenims.

***Suderinta su LR Civilinio kodekso 6.22810 str.

 

 

Kai kurių aukščiau išvardintų sudarytų sutarčių atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų:

1) kai sudaroma sutartis dėl paslaugų – nuo sutarties sudarymo dienos;

2) kai sudaroma prekės pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba:

a) jeigu Jūs vienu užsakymu užsakėte daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę;

b) jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.

Praėjus 14 (keturiolikai), tačiau nepraėjus 40 (keturiasdešimties) dienų terminui nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos, Pirkėjas turi teisę pasinaudoti papildoma Pardavėjo Pirkėjui suteikiama pinigų grąžinimo garantija, jei visos grąžinamos prekės yra su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote, prekės nė karto nebuvo išpakuotos, vienkartinė prekių pakuotė nėra pažeista, t.y. prekės nepraradusios tokios išvaizdos, kokios buvo parduotos.

Apie ketinimą pasinaudoti šia papildoma grąžinimo garantija, Pirkėjas privalo pranešti Pardavėjui per 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos.

 

Nusprendę atsisakyti prekės, turite pateikti tinkamai užpildytą pavyzdinę prekės atsisakymo formą arba pateikti aiškų pareiškimą (el. paštu) bendraisiais, e-parduotuvėje nurodytais kontaktais, kuriame būtų išdėstytas Jūsų sprendimas atsisakyti prekės.

 

Pirkėjui tenka visos su prekės grąžinimu per 14 (keturioliką) ir per 40 (keturiasdešimt) dienų susijusios išlaidos ir rizika. Visais atvejais prekė privalo būti grąžinta nepasibaigus 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui, skaičiuojamam nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos.

Ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų pranešimo apie prekės atsisakymą pateikimo dienos ir prekės sugrąžinimo mums, mes Jums grąžinsime visas Jūsų sumokėtas sumas, įskaitant Jūsų apmokėtas prekių pristatymo išlaidas, perkant prekę. Mes atliksime tokį grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu būdu; bet kuriuo atveju Jūs neturėsite mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.

 

Pirkėjui tenka visos su prekės grąžinimu per 14 (keturioliką) ir per 40 (keturiasdešimt) dienų susijusios išlaidos ir rizika. Visais atvejais prekė privalo būti grąžinta nepasibaigus 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui, skaičiuojamam nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos.

Ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų pranešimo apie prekės atsisakymą pateikimo dienos ir prekės sugrąžinimo mums, mes Jums grąžinsime visas Jūsų sumokėtas sumas, įskaitant Jūsų apmokėtas prekių pristatymo išlaidas, perkant prekę. Mes atliksime tokį grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu būdu; bet kuriuo atveju Jūs neturėsite mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.

 

Per 14 dienų grąžinamos prekės turi būti tvarkingos:

 • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, tokioje kokioje gavote iš pardavėjo;
 • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
 • prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (švari, nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kiti originaliai komplektacijai būdingi priedai);
 • grąžinamos prekės komplektacija turi būti nepakitusi, tokia kokia buvo įteikta pirkėjui;
 • grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą (sąskaitą faktūrą arba mokėjimo kvitą);
 • grąžinama prekė turi būti saugiai supakuota, rekomenduojama supakuoti į tą patį įpakavimą, kokiame gavote iš pardavėjo;
 • pirkėjas grąžindamas prekę visiškai pats atsako už jos sklandų ir saugų tokios prekės atvykimą iki pardavėjo.

 

Per 40 dienų papildomą prekių grąžinimo garantiją galioja visi reikalavimai, kaip grąžinamoms prekėms per 14 dienų terminą, taip pat prekės nė karto negali būti išpakuotos, nenuplėštos pakuotės plombos, jei tokios yra.

 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog:

1) Negrąžinsime Jūsų papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Jūs aiškiai pasirinkote kitą, negu mūsų pasiūlytas pigiausias įprastinis prekės pristatymo būdas;
2) Jūs atsakote už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

 

Naujausia redakcija: 2019.02.24