Valstybės parama elektromobilių pirkėjams 2020

2020-03-31 patvirtinta tvarka dėl 2000 arba 4000 eurų dydžio kompensacijos elektromobilio įsigyjimui.

Nustatyto dydžio išmokos iš klimato kaitos programos bus skiriamos pagal nustatytą tvarką fiziniams asmenims, įsigijusiems naują arba ne senesnį kaip penkerių metų elektromobilį.

 

Kompensacija skiriama laikantis Aplinkos ministerijos nustatytos tvarkos ir atitinkant šiuos kriterijus:

 

  • parama pagal šią priemonę bus skiriama tik M1 klasės elektriniams automobiliams
    (hibridiniams elektromobiliams ir mažiau taršiems automobiliams yra taikoma 2019-11-04 paskelbta priemonė);
  • parama teikiama tik pirmą kartą Lietuvoje registruotiems elektromobiliams
  • kompensacinės išmokos pagal šią priemonę teikiamos fiziniams asmenims;
  • pareiškėjas elektromobilį įsigyja ir įregistruoja savo vardu arba įsigyja lizingo būdu (tampa automobilio valdytoju);
  • jei pareiškėjas iki prašymo pateikimo dienos šio automobilio valdytoju buvo ne mažiau kaip 12 mėnesių ir automobilis ne mažiau kaip 12 mėnesių registruotas Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre;
  • LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai internetu, per informacinę sistemą APVIS (apvis.apva.lt), pateikė prašymą kompensacinei išmokai gauti.

 

4 tūkst. eurų vienkartinė išmoka skiriama už įsigyta nauja elektromobilį arba 2 tūkst. eurų išmoka už naudotą elektromobilį.

Numatyta galimybė gauti papildomą 1 tūkst. eurų, nustatyta tvarka utilizavus ir išregistravus turėtą tradiciniu kuru varomą automobilį ir pateikus eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą. Kompensacijos išmokos dydis vienam pareiškėjui nustatomas atitinkamai:

 

2000 eurų pareiškėjui, įsigijusiam naudotą elektromobilį, kurio pirmoji registracijos data arba modelio metai taip, kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, ne ankstesni nei 5 metai iki metinės sąmatos įsigaliojimo datos, o pirmosios registracijos Lietuvoje data ir transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data taip, kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, yra ta pati (sutampa) ir yra ne ankstesnė nei metinės sąmatos įsigaliojimo data;

4000 eurų pareiškėjui, įsigijusiam naują elektromobilį, kurio pirmoji registracijos
data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data ir transporto priemonės registracijos
jos valdytojo vardu data taip, kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, yra ta pati (sutampa)
arba ne ankstesnė nei metinės sąmatos įsigaliojimo data.

 

Pareiškėjas įsipareigoja neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui elektromobilio, už kurį skirta kompensacinė išmoka, mažiausiai 2 (dvejus) metus nuo kompensacinės išmokos gavimo dienos arba nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per 2 mėnesius, privalo grąžinti gautą kompensacinę išmoką.

 

Kompensacijos numatyta skirta 5 mln. eurų. Pirminiais duomenimis prašymai kompensacijoms priimami kol pakanka numatytų lėšų arba iki 2021 metų vasario 1 d.

 

Informacija parengta remiantis 2020 m. kovo 31 dienos Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu “DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS „ELEKTROMOBILIŲ ĮSIGIJIMO FIZINIAMS ASMENIMS SKATINIMAS“ KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” 2020 m. kovo 31 d. Nr. D1-175, Vilnius

Daugiau ir visa atnaujinta informacija apie nustatytą tvarką ir sąlygas kompensacijai gauti rekomenduojame skaityti adresu:

apva.lt/netrukus-gyventojams-bus-kompensuojama-dalis-islaidu-uz-isigyta-elektromobili/
e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7685bec0736111eabee4a336e7e6fdab